/ Legislaţie  

Ordine ale Ministerului

Anul 2013

Dispoziţii 2013

Anul 2012

Dispoziţii 2012

Anul 2011

Dispoziţii 2011

Anul 2010

Ordin № 647 din 21.09.2010 Cu privire la efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii in condiţii de siguranţă

Ordin nr. 522/207-A din 24.12.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2010 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Dispoziţii 2010

Anul 2009

Ordin nr. 85 din 30.03.09 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă din Republica Moldova

Ordin nr. 118 64 A din 30.04.2009cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Dispoziţii

Anul 2008

Standarde medicale de diagnostic și tratament (Anexa la Ordin nr. 235 din 09.06.2008)

Anul 2007

Anul 2006

Anul 2002

Anul 2000

.,Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova